Από: ΔΗΣΥ

Δήλωση Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πάζαρου μετά την Επιτροπή Υγείας

Δήλωση Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πάζαρου μετά την Επιτροπή Υγείας
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 28, 2023-12:54 View: 38

Σήμερα, η Επιτροπή Υγείας ενέκρινε μία πολύ σημαντική τροποποίηση του Νόμου για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης από την οποία διασφαλίζεται το συμφέρον του ασθενή και της Δημοκρατίας.  Μια τροποποίηση που θα δώσει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στους παράλληλους εισαγωγείς φαρμάκων να εισάγουν φάρμακα που είτε βρίσκονται στην αγορά είτε όχι. Τα φάρμακα που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά, οι παράλληλοι εισαγωγείς θα τα πωλούν στην ίδια τιμή με αυτά που εισάγονται από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων. Τα φάρμακα όμως που δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά, οι παράλληλοι εισαγωγείς θα μπορούν σύμφωνα με την τροποποίηση που εγκρίναμε, να αιτούνται καθορισμό της τιμής τους.

Μια άλλη σημαντική πτυχή που θα προκύψει από αυτήν την τροποποίηση, είναι ότι μεταξύ άλλων, θα καλυφθεί το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις και με τα φάρμακα που χρειάζονται οι ασθενείς μας και που είναι καινοτόμα και ακριβά. Εν ολίγοις, θα μπορούν να εισαχθούν δηλαδή στην Κύπρο, καινοτόμα φάρμακα για σπάνιες ασθένειες που μέχρι τώρα οι εισαγωγείς δεν εισάγουν είτε λόγω του ψηλού τους κόστους ή λόγω της μικρής τους ζήτησης αφού αφορούν σπάνιες ασθένειες.

Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί πως η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις εργασίες των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων και πως οι παράλληλες εισαγωγές είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται και σ’ άλλα ευρωπαϊκά κράτη με επιτυχία.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει έτοιμος και θα στηρίξει στην Ολομέλεια του Σώματος την τροποποίηση που προνοείται με το νομοσχέδιο, που επαναλαμβάνω, είναι προς όφελος των ασθενών και της Δημοκρατίας. Πάγιος στόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας των ασθενών μας και του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Το κόστος και η διάθεση των φαρμάκων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του και ο υγιής ανταγωνισμός, μας βελτιώνει σ’ όλους τους τομείς.

28.9.2023

 

 

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΣΥ