Από: CyprusTimes

Τη μεσολαβητική πρόταση για συλλογική σύμβαση οικοδόμων παρουσίασε ο ΥΠΕΡΓ