Από: CyprusTimes

Δέσμευση ΟΑΥ για κατηγοριοποίηση περιστατικών, λέει η Υπουργός Υγείας