Από: ΑΚΕΛ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 18, 2023-17:24 View: 62

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

 

ΕΜΕΙΣ, ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ,

Έχοντας υπόψη τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από τα κράτη μέλη μας, ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της εν λόγω Σύμβασης, το οποίο ορίζει τις φυλετικές διακρίσεις ως “… κάθε διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την ακύρωση ή τη μείωση της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης επί ίσοις όροις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της δημόσιας ζωής…”,

Έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και ιδίως το άρθρο 14 που απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση,

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ.12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο εισάγει τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων που ισχύει για την απόλαυση κάθε δικαιώματος που ορίζεται από το νόμο,

Έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 1, σύμφωνα με το οποίο τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά της παραπλανητικής προπαγάνδας σχετικά με τη μετανάστευση από και προς τη χώρα, καθώς και το άρθρο Ε (απαγόρευση των διακρίσεων),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να “…λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω…φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων..” και διευκολύνει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στο πλαίσιο των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στο άρθρο 21 “απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, πολιτικών απόψεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού”,

Έχοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας), ιδίως τον Κώδικα καλής συμπεριφοράς στον τομέα των πολιτικών κομμάτων και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους κανονισμούς των πολιτικών κομμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την ισότητα και τη μη διάκριση μεταξύ των αρχών για τις οποίες πρέπει να αγωνίζονται τα πολιτικά κόμματα,

Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις γενικής πολιτικής που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI), ιδίως εκείνες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του αντι-μουσουλμανικού ρατσισμού και των διακρίσεων και του αντισημιτισμού,

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως εκείνες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, της αφροφοβίας ή του ρατσισμού εναντίον του μαύρου πληθυσμού, του αντιτσιγγανισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας ή του αντι-μουσουλμανικού μίσους και όλων των άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

Αναγνωρίζοντας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τα κράτη μέλη και σε άλλα σχετικά πρότυπα, περιλαμβάνουν το δικαίωμα του ελεύθερου και ανεμπόδιστου πολιτικού λόγου και διαλόγου,

Έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες αυτές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθερίες δεν είναι απόλυτες ενόψει του εξίσου θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας από τις φυλετικές διακρίσεις και ότι, ως εκ τούτου, οι πολιτικές ελευθερίες δεν μπορούν να επιτρέψουν την κατάχρηση για την εκμετάλλευση, την πρόκληση ή την έναρξη προκαταλήψεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή εθνικότητας ή με σκοπό την επιδίωξη να κερδηθεί η συμπάθεια του εκλογικού σώματος για προκαταλήψεις πάνω σε τέτοιους λόγους,

Υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη απορρέει από την ιστορία της ένα καθήκον μνήμης, επαγρύπνησης και εναντίωσης σε όλες τις μορφές ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου της αφροφοβίας/αντι-μαύρου ρατσισμού, του αντιτσιγγανισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας / αντι-μουσουλμανικού ρατσισμού, της ΛΟΑΤΚΙ-φοβίας, του σεξισμού, της ξενοφοβίας, καθώς και των εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου και της δημόσιας άρνησης, ευτελισμού, δικαιολόγησης ή επιδοκιμασίας τέτοιων εγκλημάτων,

Ανησυχεί βαθύτατα για την αναζωπύρωση της ρητορικής που παρουσιάζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως απειλή και να είναι βάρος για την κοινωνία, η οποία αυξάνει τις αρνητικές αντιδράσεις του εκλογικού σώματος απέναντι στη μετανάστευση και τους μετανάστες,

Ανησυχεί βαθύτατα για την αύξηση των εγκλημάτων μίσους στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη διάδοση της ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού λόγου, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

Έχοντας επίγνωση των ιδιαίτερων καθηκόντων και ευθυνών των πολιτικών κομμάτων ως φορέων μιας δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας, στην υπεράσπιση, διατύπωση και μαρτυρία των βασικών αρχών μιας δημοκρατικής κοινωνίας – στην παροχή μιας πλατφόρμας συζήτησης για θέματα στα οποία ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές απόψεων, στην ενσωμάτωση διαφορετικών απόψεων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, επιτρέποντας έτσι στην κοινωνία να επιλύει συγκρούσεις συμφερόντων και απόψεων μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων μέσω του διαλόγου και όχι μέσω της εξαίρεσης και της σύγκρουσης – και στην επιλογή εκπροσώπων σε διάφορα επίπεδα για ενεργό συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία,

Πεπεισμένοι ότι η ελεύθερη χρήση των πολιτικών δικαιωμάτων μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με τη σταθερή προάσπιση της αρχής της μη διάκρισης και να είναι σύμφυτη με την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία,

Πεπεισμένοι επιπλέον ότι η εκπροσώπηση των μειονοτικών ομάδων στην πολιτική διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας, δεδομένου ότι τα πολιτικά κόμματα είναι, ή θα πρέπει να προσπαθούν να είναι, μια αντανάκλαση της κοινωνίας,

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ:

  • Υπεράσπιση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και την απόρριψη κάθε μορφής ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, ρητορική μίσους, την υποκίνηση φυλετικού μίσους και την παρενόχληση,
  • Να παίρνουμε μια ανοιχτή, σταθερή και ενεργή θέση κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του μίσους και της μισαλλοδοξίας για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο εκδηλώνονται,
  • Άρνηση προβολής, δημοσίευσης ή δημοσίευμα, διάδοσης ή υποστήριξης με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, απόψεων και θέσεων που υποστηρίζουν, προωθούν ή υποκινούν, ή μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι υποστηρίζουν, προωθούν ή υποκινούν, με οποιαδήποτε μορφή, την κατασυκοφάντηση, το μίσος ή τη διαπόμπευση προσώπου ή ομάδας προσώπων, καθώς και κάθε παρενόχληση, προσβολή, αρνητικά στερεότυπα, στιγματισμό ή απειλή σε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και τη δικαιολόγηση όλων των προηγούμενων τύπων έκφρασης, λόγω “φυλής”, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, χρώματος, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής καταγωγής και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών ή κατάστασης, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τη ρητορική, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μίσους στις δικές μας τάξεις και συμμετέχοντας σε κόντρα-ομιλίες και εναλλακτικό λόγο,
  • Αντιμετωπίζοντας υπεύθυνα και δίκαια ευαίσθητα θέματα που αφορούν τέτοιες ομάδες – αποφεύγοντας αρνητικά στερεότυπα και στιγματισμό,
  • Αποχή από κάθε μορφή πολιτικής συμμαχίας ή συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα που υποκινεί φυλετικές ή εθνοτικές προκαταλήψεις και φυλετικό μίσος,
  • Προσπάθεια για τη δίκαιη εκπροσώπηση των προαναφερόμενων ομάδων σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών μας κομμάτων, με ιδιαίτερη ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την πρόσληψη υποψηφίων από αυτές τις ομάδες για πολιτικά καθήκοντα, καθώς και για την ένταξη του/της ως μέλους,

Περαιτέρω να δεσμευτούμε ότι θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένου των προεκλογικών εκστρατειών, ενημερώνονται και ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι παρούσες αρχές τηρούνται από τα μέλη του κόμματος, ώστε να έχουν τον θετικό αντίκτυπο που επιδιώκεται να επιτύχουν, δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση τους, με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

  • Πειθαρχικές κυρώσεις θα επιβάλλονται στα μέλη των πολιτικών κομμάτων των οποίων τα λόγια ή οι πράξεις, εκτός ή εντός διαδικτύου, παραβιάζουν τις προαναφερθείσες αρχές, υπονομεύοντας έτσι τη συμβολή του κόμματός τους στη δημιουργία μιας ανοιχτής, χωρίς αποκλεισμούς και ρατσισμό κοινωνίας,
  • Οι κυρώσεις θα είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης που διαπράχθηκε – μπορεί να είναι οικονομικές ή άλλες και μπορεί να περιλαμβάνουν τον προσωρινό αποκλεισμό από τις εσωτερικές λειτουργίες, τον αποκλεισμό από τους εκλογικούς καταλόγους και τη διαγραφή από το κόμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα ενθαρρύνονται να υπογράψουν την παρούσα Χάρτα και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τον ορισμό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) στις κατευθυντήριες γραμμές της για τη ρύθμιση των πολιτικών κομμάτων, το πολιτικό κόμμα είναι “μια ελεύθερη ένωση ατόμων, ένας από τους στόχους των οποίων είναι να εκφράσουν την πολιτική βούληση του λαού επιδιώκοντας να συμμετάσχουν και να επηρεάσουν τη διακυβέρνηση της δημόσιας ζωής μιας χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της παρουσίασης υποψηφίων στις εκλογές”, ανεξάρτητα από το αν αυτοαναφέρεται ως κόμμα, κίνημα ή άλλως πως.

Adblock test (Why?)

Read this on ΑΚΕΛ