Από: CyprusTimes

Η ΕΤΥΦΑ απορρίπτει ισχυρισμούς κινεζικής Κοινοπραξίας στο Βασιλικό