Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε σε τριμερή διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνεσσέτ και την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε σε τριμερή διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνεσσέτ και την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υ
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 25, 2024-16:21 View: 16

25-04-2024 16:21

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε σε τριμερή διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνεσσέτ και την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακή συνάντηση των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, σε επίπεδο Προέδρων Επιτροπών αρμόδιων για τις εξωτερικές υποθέσεις, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης, η Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνεσσέτ κ. Yuli-Yoel Edelstein.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε ότι, υπό το φως της παρούσας κρίσης στην Μέση Ανατολή και των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, η τριμερής διακοινοβουλευτική συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία και χρήσιμη για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων προς αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Υπογραμμίστηκε δε η πρόσθετη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς εξυπηρέτηση του απώτερου στόχου που είναι η διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία διατήρησης της συνεργασίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και της αναβίωσης στο πλαίσιο αυτό των Συμφωνιών του Αβραάμ. Υπογράμμισε συναφώς την ανάγκη ανάληψης ενεργότερου ρόλου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σημασία της διατήρησης της δέσμευσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η στρατιωτική οδός δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνη δυνατή επιλογή για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στην παρούσα κρίση και τόνισε τον εξέχουσας σημασίας ρόλο της διπλωματίας, περιλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής της διάστασης, στην οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας.

Οι Προέδροι των τριών Επιτροπών εξέφρασαν, τέλος, την κοινή βούληση για πραγματοποίηση δια ζώσης συνάντησης για συνέχιση και περαιτέρω εμβάθυνση του διαλόγου και της μεταξύ τους συνεργασίας για την προώθηση των στόχων αυτών.

(Το κείμενο ως απεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης