Από: SigmaLive

Παραβίαση ενωσιακού δικαίου για εργοδότηση ναυαγοσωστών καταγγέλλει η Ισότητα

Παραβίαση ενωσιακού δικαίου για εργοδότηση ναυαγοσωστών καταγγέλλει η Ισότητα
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 25, 2024-14:11 View: 12

Επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συστημικές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου των ωρομίσθιων ναυαγοσωστών στην Κύπρο υπέβαλε η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι κατήγγειλε ότι, παρά τις σαφείς απαιτήσεις ευρωπαϊκής οδηγίας για τη λήψη μέτρων αποτροπής της καταχρηστικής χρήσης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να εργοδοτεί ναυαγοσώστες, που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και προσλαμβάνει ναυαγοσώστες για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. "Με τις πρακτικές αυτές παραβιάζονται τόσο οι σκοποί και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 1999/70/ΕΚ για βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου και την αποτροπή καταχρήσεων, όσο και διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για δίκαιες συνθήκες εργασίας, απαγόρευση διακρίσεων και ισότητα έναντι του νόμου", αναφέρει η συντεχνία. Η σχετική εθνική πρακτική επιτρέπει γενικά και αόριστα τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων για τους ναυαγοσώστες χωρίς την απαίτηση αντικειμενικών λόγων, κατά παράβαση της Οδηγίας, σημειώνει, κάτι που οδηγεί σε διαρκή εργασιακή ανασφάλεια σε δεκάδες εργαζόμενους, χωρίς προοπτική μονιμοποίησης. "Ζητούμε από τις εθνικές αρχές άμεση λήψη μέτρων για εναρμόνιση με την Οδηγία και τερματισμό των καταχρηστικών πρακτικών, όπως έγινε με άλλες κατηγορίες ωρομισθίων (π.χ. Θηροφύλακες/Αγροπυροσβέστες, Δασοπυροσβέστες, Πυροσβέστες)", αναφέρει η "Ισότητα", προσθέτοντας ότι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει, το συντομότερο δυνατό, την καταγγελία και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ενωσιακό δίκαιο. Πηγή: ΚΥΠΕ

Read this on SigmaLive