Ανακοίνωση Τμήματος Φυλακών

Ανακοίνωση Τμήματος Φυλακών
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 12, 2024-19:42 View: 33

Σε σχέση με δημοσίευμα ημερομηνίας 11.04.2024, το οποίο αναφέρεται σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατουμένου και συγκεκριμένα σε «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» αυτού να επισκεφθεί την ασθενούσα μητέρα του, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών επιθυμεί να διευκρινίσει τ ακόλουθα, στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας και προς αποφυγή δημιουργίας παραπλανητικών και εσφαλμένων εντυπώσεων. 

Προς επιβεβαίωση της σοβαρότητας της κατάστασης της ασθενούσας συγγενούς, αφού πρόκειται για «Μεταφορά» κρατουμένου εκτός φυλακών και όχι για προγραμματισμένη άδεια, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών από τον θεράποντα ιατρό ή το νοσοκομείο νοσηλείας, βάσει των σχετικών κανονισμών. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για θέμα γραφειοκρατίας, αλλά για σοβαρό θέμα ασφάλειας, αφού η έξοδος κρατουμένου από τις φυλακές επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας. 

Με τη λήψη των σχετικών πιστοποιητικών και την επιβεβαίωση για την σοβαρότητα της κατάστασης από τον Ιατρικό Λειτουργό των φυλακών, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, και αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ο εν λόγω κρατούμενος μεταφέρθηκε και επισκέφθηκε την ασθενούσα μητέρα του ίδια μέρα. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη μεταφορά που πραγματοποιεί για τον ίδιο λόγο, αφού προηγήθηκε μεταφορά του για να επισκεφθεί και πάλι την ασθενούσα μητέρα του πριν ένα περίπου μήνα. 

Όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα περί διακρίσεων και περί άλλων περιπτώσεων κρατουμένων όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελούν παραπλανητικά και αυθαίρετα συμπεράσματα.

Οι επισκέψεις και οι έλεγχοι από την Επίτροπο Διοικήσεως και από άλλους ανεξάρτητους θεσμούς είναι ευπρόσδεκτοι από την Διεύθυνση των Φυλακών, προς διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων. Σήμερα, 12.04.2024, Λειτουργός της Επιτρόπου Διοικήσεως επισκέφτηκε το Τμήμα Φυλακών, συνομίλησε με τον κρατούμενο και παρέλαβε όλα τα σχετικά έντυπα. 

Η σύσφιξη των οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων αποτελεί προτεραιότητα της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών και προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται επισκέψεις, καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες, προγράμματα, εκδηλώσεις και ενέργειες καθημερινά. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν θα στερείτο κανένας κρατούμενος αιτιολογημένου αιτήματος του, και το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία.

(ΝΖ/ΑΦ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης