Συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας με τον επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο

Συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας με τον επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 02, 2024-17:25 View: 9

02-04-2024 18:25

Συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας με τον επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο

Μια πολύ παραγωγική και εποικοδομητική πρώτη συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ) Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας με τον επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο Δρ. Irshad Ali Shaikh. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σχίζας ενημέρωσε για τις δράσεις της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας  με στόχο την πλήρη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο, καθώς επίσης και για τον συντονιστικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΑΗΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικεφαλής της Κοινής Δράσης των κρατών μελών για τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του Ευρωπαίου πολίτη που θα μας οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Συμφωνήθηκε όπως αναπτυχθεί μία στενή συνεργασία για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και των διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής.

Αποφασίστηκε όπως εντός του 2024 οργανωθεί από κοινού μια επιστημονική συνάντηση στην Κύπρο για μεταφορά τεχνογνωσίας και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Στόχος είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας πέραν της Ευρώπης για καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των επισκεπτών από και προς τρίτες χώρες.

(NZ/EΠ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης