Από: CyprusTimes

Διεκπεραιώθηκαν 1.748 από 7.534 αιτήσεις στην «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας»