Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 23, 2024-16:58 View: 18

23-02-2024 16:58

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022 μόνο για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Κ.Δ.Π. 59/2024, παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2024  η ημερομηνία υποβολής:

(α)  της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας για το φορολογικό έτος 2022 από πρόσωπο το οποίο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002, όπως έχει τροποποιηθεί (Ν118(I)/2002), έχει υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και

(β) του συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών (σύμφωνα με τη παράγραφο 5(α) της Κ.Δ.Π. 314/2022), για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2024.

Τονίζεται ότι ο συνοπτικός Πίνακας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογούμενων Tax For All (TFA) και θα είναι διαθέσιμος εντός των επόμενων εβδομάδων οπότε και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Για πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, ενότητα Συχνές Ερωτήσεις - Transfer Pricing.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50Ζ του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, σε περίπτωση μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία (30/11/2024) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500).

(ΜΣ/ΝΓιαν)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης