Από: ΡΙΚ

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ΡΙΚ

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ΡΙΚ
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 22, 2024-17:56 View: 23

Η Ελεγκτική υπηρεσία έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα ειδική έκθεση για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η έκθεση τιτλοφορείται «Έλεγχος εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών οργανώσεων για το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ και άλλα θέματα προσωπικού». Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο έλεγχος είχε σκοπό να επιβεβαιώσει την ορθή εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών καθώς και των σχετικών προνοιών των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του ιδρύματος.

Στην έκθεση διατυπώνονται επικρίσεις για παραβάσεις της συμφωνίας που αφορούν μισθολογικές αναβαθμίσεις εργαζομένων. Εξετάζονται επίσης περιπτώσεις προσλήψεων και μετατροπών συνεργατών ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ενώ γίνεται λόγος για αύξηση του κόστους μισθοδοσίας κατά 33% σε πέντε χρόνια.

Η ελεγκτική υπηρεσία αναφέρει πως η έκθεση παράλληλα με την δημοσιοποίησή της θα σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Με ανακοίνωση το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου αναφέρει πως το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είχε λάβει προ μηνών επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το νέο Οργανόγραμμα του ΡΙΚ και άλλα θέματα προσωπικού.

Όπως γράφει η ανακοίνωση, οι θέσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξετάστηκαν ενδελεχώς από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ το οποίο προέβη σε διορθωτικές ενέργειες, μετά και από σχετικές Νομικές Γνωματεύσεις.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

ΚΑΛ/ΜΚ

Adblock test (Why?)

Read this on ΡΙΚ