Παρέμβαση του βουλευτή κ. Ονούφριου Κουλλά, Μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στις Βρυξέλλες.

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Ονούφριου Κουλλά, Μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στις Βρυξέλλες.
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 13, 2024-20:52 View: 23

13-02-2024 20:52

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Ονούφριου Κουλλά, Μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στις Βρυξέλλες.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (επικεφαλής), τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντρέα Καυκαλιά, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Ονούφριο Κουλλά και κ. Σάβια Ορφανίδου, καθώς και το Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χρύση Παντελίδη.

Κατά τη δεύτερη σύνοδο της Ολομέλειας συζητήθηκε το μέλλον της ενιαίας αγοράς και της φορολογίας της ΕΕ. Σε παρέμβασή του, ο κ. Κουλλά επισήμανε ότι η ΕΕ υστερεί σε ανταγωνιστικότητα έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ καθυστέρησε να λάβει δραστικά μέτρα, γεγονός το οποίο οδήγησε σε  πολύ χαμηλό δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Εν προκειμένω, ο κ. Κουλλά τόνισε την ανάγκη παροχής κινήτρων για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και ειδικότερα της υπογεννητικότητας, ώστε να υπάρχει επαρκές εργατικό δυναμικό, το οποίο θα συνδράμει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Σημείωσε δε ότι οι υπερβολικές ρυθμίσεις στην ενιαία αγορά δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ καθότι παρεμποδίζουν την προσέλκυση επενδύσεων. Ακολούθως, ο κ. Κουλλά υπογράμμισε τα προβλήματα και τις αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ΕΕ, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι ορισμένα εξ αυτών έχουν διορθωθεί. Περαιτέρω, τόνισε ότι τα κράτη μέλη δεν έλαβαν επαρκή και έγκαιρα μέτρα για τη διόρθωση των δημοσιονομικών τους αδυναμιών, περιλαμβανομένων της μείωσης του δημόσιου χρέους και της υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Σημείωσε δε ότι, η πλήρης φορολογική εναρμόνιση δεν είναι εφικτή, παρόλα αυτά πρέπει να ενισχυθεί με παράλληλη τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. 

Καταληκτικά, ο κ. Κουλλά επισήμανε ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και εισηγήθηκε την εξέταση της δυνατότητας παροχής σχετικών φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

(Το κείμενο ως απεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων)

(ΕΠ/ΜΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης