Επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία από το Κέντρο Αίματος

Επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία από το Κέντρο Αίματος
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 12, 2024-12:05 View: 12

Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Κέντρο Αίματος. Αυτούσια η ανακοίνωση: Το Κέντρο Αίματος απευθύνει επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία όλων των ομάδων, λόγω σοβαρών περιστατικών τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τα αποθέματα. Οι σταθμοί αιμοδοσίας παγκύπρια, θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις οκτώ το βράδυ.

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ