Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 08, 2023-14:16 View: 40

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023

Συνολικές Εγγραφές +34,6%

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023.

Κατά τον Νοέμβριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.997, σημειώνοντας αύξηση 58,5% σε σχέση με 2.522 τον Νοέμβριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 74,6% στις 3.243 από 1.857 τον Νοέμβριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 και έφτασε τις 42.500, σε σύγκριση με 31.584 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 37,1% και έφτασαν τις 34.140, σε σύγκριση με 24.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 13.894 ή 40,7% ήταν καινούρια και 20.246 ή 59,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 38,7% στα 5.393.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 306 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, από 84 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.100 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.564 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 15,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 11,3% στα 3.198, τα βαριά φορτηγά κατά 41,8% στα 499, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 80,0% στους 144 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 0,4% στα 259.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 305 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 237 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 28,5% στις 3.151 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 2.452 την ίδια περίοδο του 2022.

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία
Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Αριθμός Εγγραφών

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

 

Νοε

2023

Νοε

2022

Ιαν-Νοε

2023

Ιαν-Νοε

2022

Νοε

2023/2022

Ιαν-Νοε

2023/2022

 
 

Επιβατηγά αυτοκίνητα

3.243

1.857

34.140

24.902

74,6

37,1

 

Λεωφορεία

27

12

306

84

125,0

264,3

 

Οχήματα μεταφοράς φορτίου

424

383

4.100

3.564

10,7

15,0

 

Μοτοποδήλατα < 50κε

42

23

305

237

82,6

28,7

 

Μοτοσικλέτες > 50κε

224

213

3.151

2.452

5,2

28,5

 

Ελκυστήρες

17

12

203

154

41,7

31,8

 

Άλλα οχήματα

20

22

295

191

-9,1

54,5

 

Σύνολο

3.997

2.522

42.500

31.584

58,5

34,6

 

   Καινούρια

1.739

1.357

19.476

15.420

28,2

26,3

 

   Μεταχειρισμένα

2.258

1.165

23.024

16.164

93,8

42,4

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Σκοπός και Κάλυψη

Στοιχεία για τις Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων συλλέγονται σε μηνιαία βάση. Αφορούν τις νέες εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων όπως καταγράφονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι εγγραφές παρουσιάζονται κατά κατηγορία, μάρκα, τύπο ενέργειας, νέα ή μεταχειρισμένα, κυβική ικανότητα κινητήρα, χώρα κατασκευής και προέλευσης και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, με βάση τις πληροφορίες που τηρεί η Υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.


Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.


Ορισμοί

«Μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό μέσο προώθησής του, που προορίζεται για οδική χρήση και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, δηλαδή:

-  Επιβατηγά αυτοκίνητα τύπου σαλούν, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικά αυτοκίνητα, ταξί, αυτοκίνητα ενοικίασης, εκπαιδευτικά οχήματα και οχήματα για αναπήρους

-  Λεωφορεία, ιδιωτικά και δημόσιας χρήσης

-  Οχήματα μεταφοράς φορτίου, τα οποία περιλαμβάνουν βαριά και ελαφρά οχήματα μεταφοράς φορτίου, ενοικιαζόμενα οχήματα και ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά)

-  Μοτοποδήλατα ή Μοτοσικλέτες, τα οποία περιλαμβάνουν μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, μοτοσικλέτες και μοτοσικλέτες ενοικίασης

-  Ελκυστήρες, γεωργικής και μη γεωργικής χρήσης

-  Άλλα οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν οδοστρωτήρες, μηχανοκίνητους γερανούς, βαριά οχήματα και άλλα οχήματα ειδικού τύπου και χρήσης.


Μηνιαία Έκδοση

Η έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» δημοσιεύεται σε μηνιαία βάση από το 1982 και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Υπηρεσίες, CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Εκδόσεις (pdf) ή να επικοινωνούν με την κα Άντρη Μηλιδώνη στο τηλ. 22602240 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημειώνεται ότι οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022. Για τον Ιανουάριο 2023 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

(ΑΦ/ΑΣΠ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης