Από: ΔΗΠΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 19, 2023-10:45 View: 60

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας επικεντρώνεται στην ανάδειξη των επιτευγμάτων και των ιδεών των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και στην αναγνώριση των προκλήσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στον επιχειρηματικό χώρο.

Η μέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να αναδείξουμε τις επιδόσεις και το δυναμικό των γυναικών που ξεχωρίζουν στον κλάδο της επιχειρηματικότητας. Σε μια εποχή όπου η πολυμορφία και η ισότητα αναδεικνύονται ως βασικοί πυλώνες της κοινωνίας μας, είναι απαραίτητο να αναδείξουμε και να ενθαρρύνουμε τις επιτυχίες των γυναικών επιχειρηματιών.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ισότητας φύλων της ΔΗΠΑ-Συνεργασία δεσμεύεται να εργαστεί με ενθουσιασμό και αφοσίωση για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και προτρέπουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς να συνεργαστούν για τη δημιουργία περιβάλλοντος όπου η ισότητα και η δυνατότητα ανέλιξης να υφίσταται για όλους.

Με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ως Επιτροπή προάγουμε την εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναλάβουν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε ως κοινωνία για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την ισότητα (επαναλαμβάνεται πιο πάνω), την καινοτομία και την αειφορία. Μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να κατακτήσουμε νέους ορίζοντες και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία και τις δυνατότητες όλων των ανθρώπων.

Η Επιτροπή εκφράζει την εκτίμησή της προς όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τη συνεργασία και την αφοσίωση όλων, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η ισότητα είναι όχι μόνο φιλοδοξία, αλλά και πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Άννα Κυπριανού

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Επικοινωνία: [email protected], +357 22270007

Σχετικά με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων έχει ως στόχο την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δραστηριοποιείται για την προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ισότητα, η ελευθερία συνείδησης και άλλα. Μια βασική αποστολή της είναι να εργάζεται προς την εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των φύλων και την προώθηση της ισότητας, είτε πρόκειται για τον τομέα της εργασίας, της εκπαίδευσης, είτε άλλων κοινωνικών πτυχών. Συχνά, η επιτροπή παρακολουθεί την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων, και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης.

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΠΑ