Από: ΔΗΣΥ

Δήλωση Βουλευτή και Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Κάρουλλα για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας

Δήλωση Βουλευτή και Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Κάρουλλα για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 06, 2023-15:20 View: 61

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2024. Καταγράφουμε το πολυσχιδές έργο που υλοποιείται με παιδαγωγική θεμελίωση το οποίο και αναγνωρίζουμε. Εν πολλοίς αποτελεί συνέχεια του έργου της προηγούμενης διακυβέρνησης. Καταγράφουμε επίσης την έντονη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων αναγκαίου έργου για να είμαστε ως εκπαιδευτικό σύστημα πιο μαθητοκεντρικοί και πιο στοχευμένοι προς τις ικανότητες και δεξιότητες όπως το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ άλλων καταγράφουμε την έλλειψη του αναγκαίου, ολοκληρωμένου σχεδιασμού, τόσο για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, της εγκατάστασης των κλιματιστικών -του πάγιου και ζωτικού αυτού αιτήματος των γονέων, παιδιών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας ευρύτερα- αλλά και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση. Σημειώνουμε εμφαντικά επίσης την ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων για τον αθλητισμό.

Κεφαλαιώδες είναι επίσης ότι παράλληλα με το διάλογο για την ειδική εκπαίδευση ο οποίος έχει αρχίσει και είναι μια θετική εξέλιξη είναι απόλυτη και αδήριτη ανάγκη να επανεξεταστούν τα χρονοδιαγράμματα τόσο για την τοποθέτηση των συνοδών όσο για και την αξιολόγηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Δεν νοείται Νοέμβριος και ακόμα οι αρμόδιες Επιτροπές να εξετάζουν τέτοια αιτήματα. Η σχολική χρονιά έχει αρχίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θα παρακολουθούμε συνεχώς και θα παρεμβαίνουμε δημιουργικά και εποικοδομητικά προς τον συνεχή εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς όφελος του μέλλοντος των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα.

6.11.2023

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΣΥ