Ο ΚΟΑΠ ενέκρινε τις πλήρες αιτήσεις αγροτών για δύο “Καθεστώτα”

Ο ΚΟΑΠ ενέκρινε τις πλήρες αιτήσεις αγροτών για δύο “Καθεστώτα”
Δημοσιεύθηκε: Οκτωβρίου 02, 2023-19:46 View: 54

Την έγκριση των πλήρων αιτήσεων για την τρίτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και της δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) με τον Οργανισμό να επισημαίνει ότι […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ