Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες προήδρευσε του Συνεδρίου «4th ERGP Stakeholders Forum» στις Βρυξέλλες

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες προήδρευσε του Συνεδρίου «4th ERGP Stakeholders Forum» στις Βρυξέλλες
Δημοσιεύθηκε: Οκτωβρίου 02, 2023-10:27 View: 54

02-10-2023 10:27

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες προήδρευσε του Συνεδρίου «4th ERGP Stakeholders Forum» στις Βρυξέλλες

Ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) κ. Πέτρος Γαλίδης προήδρευσε του Συνεδρίου «4th ERGP Stakeholders Forum» πού διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 και συμμετείχαν 150 περίπου ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες (‘Stakeholders’) του ταχυδρομικού τομέα (Ρυθμιστικές και άλλες Αρχές, ταχυδρομικοί παροχείς, ταχυμεταφορείς, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ευρωπαϊκοί οργανισμοί, κ.α.).

To Συνέδριο παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών για σημαντικά θέματα σχετικά με το μέλλον του ταχυδρομικού τομέα, δεδομένων των ραγδαίων και θεμελιωδών εξελίξεων που παρουσιάζονται στην αγορά και στην κοινωνία.

Διεξήχθησαν συζητήσεις βασισμένες σε παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε τρία πάνελ, τα θέματα των οποίων αφορούσαν στο μέλλον της επιστολικής αλληλογραφίας, την ταχυδρομική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύνδεση της με τον υπόλοιπο κόσμο, και τον προβληματισμό κατά πόσον ο ταχυδρομικός τομέας χρειάζεται ειδική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που επιτελούνται. Οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και συζητήσεις συμπληρώθηκαν από μια κεντρική ομιλία από την κ. Kerstin Jorna, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης ‘DG GROW’ (Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνέβαλε σε μια σε βάθος συζήτηση για ορισμένα από τα πιο βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε, επίσης, το Πρόγραμμα Εργασίας του ERGP για το 2024, από τον διάδοχο στην Προεδρία του ERGP και επικεφαλής της Σουηδικής Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής κ. Dan Sjöblom.

Σχετικά με το ERGP

Το ERGP (European Regulators Group for Postal Services) απαρτίζεται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ρυθμιστικές Αρχές χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χωρών Υποψηφίων για Ένταξη. Το ERGP συμβουλεύει και υποβοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή του Ρυθμιστικού Πλαισίου σε όλα τα Κράτη Μέλη. 

(ΑΦ/ΣΧ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης