Από: OmegaLive

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσύρονται επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά Ανάμεσά τους και φορτιστής (ΛΙΣΤΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσύρονται επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά  Ανάμεσά τους και φορτιστής (ΛΙΣΤΑ)
Δημοσιεύθηκε: Οκτωβρίου 02, 2023-10:05 View: 43

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα...

Read this on OmegaLive