Απογοήτευση Συντεχνίας Ισότητα για προεκλογικές δεσμέυσεις Χριστοδουλίδη για χαμηλόμισθους Δημοσίου

Απογοήτευση Συντεχνίας Ισότητα για προεκλογικές δεσμέυσεις Χριστοδουλίδη για χαμηλόμισθους Δημοσίου
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 18, 2023-20:45 View: 89

Βαθιά απογοήτευση για την έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε ό,τι αφορά την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για αποκατάσταση των μισθών των χαμηλόμισθων στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, εκφράζει με ανακοίνωση της η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα και καλεί την Κυβέρνηση σε διαβουλεύσεις για καθορισμό σχετικού χρονοδιαγράμματος. Αναφέροντας ότι οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ