Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 18, 2023-18:39 View: 68

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18.09.23.

Όσον αφορά τα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο απασχόλησαν οι ετήσιες διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη βορείου Ατλαντικού. Ο κ. Γρηγορίου, σε παρέμβαση του, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιτροπή για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, με ιδιαίτερη μνεία στην διατήρηση των δικαιωμάτων των αλιέων σε όλα τα ύδατα της Ένωσης. Συνεπώς, επεσήμανε ότι δεν πρέπει να γίνουν αποδεχτές οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες από τρίτες χώρες, υπενθυμίζοντας τις συνεχείς παράνομες τουρκικές αλιευτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά  με τα θέματα γεωργίας, οι Υπουργοί συζήτησαν τις γεωργικές πτυχές της οδηγίας για την υγεία του εδάφους καθώς και τα θέματα που συνδέονται με το εμπόριο και το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Ο κ. Γρηγορίου τόνισε τη σημασία της προστασίας των εδαφών σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντική πρόκληση, ο στόχος να καταστούν όλα τα εδάφη της ΕΕ υγιή μέχρι και το 2050. Επεσήμανε ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.  

Σε ότι αφορά το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, ο κ. Γρηγορίου υποστήριξε τη διασφάλιση απρόσκοπτου, δίκαιου και βάσει κανόνων, διεθνούς εμπορίου τροφίμων. Επεσήμανε τη σημασία της ΕΕ ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, σημειώνοντας την ανάγκη στήριξης της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Τόνισε επίσης, τη σημασία στήριξης των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης αλλά και των αυστηρών προτύπων της ΕΕ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επανέλαβε επίσης, την αλληλεγγύη της Κύπρου στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να προωθείται συλλογικά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ο Γενικός Διευθυντής υποστήριξε τον στόχο της Ισπανικής Προεδρίας για εκπόνηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου που θα δώσουν πολιτική καθοδήγηση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών της ΕΕ. Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης στοχευμένων μέτρων παράλληλα με την συμμετοχή των τοπικών φορέων, που θα αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ και πέραν της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Σημείωσε δε ότι η Κύπρος προχωρεί σε μέτρα, μέσω συγκεκριμένης Εθνικής Στρατηγικής ανάπτυξης, για τις ορεινές κοινότητες.

Πρόσθετα στη Σύνοδο, Ελλάδα και Σλοβενία αναφέρθηκαν στις καταστροφικές ζημιές στην παραγωγή τροφίμων και στις καλλιέργειές τους, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που τις έπληξαν πρόσφατα. Ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Κύπρου στις δύο χώρες, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των πληγέντων. Υποστήριξε δε, την εισήγηση Ελλάδας για εις βάθος συζήτηση με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.

Επίσης, επεσήμανε τη σημασία επικέντρωσης στην πρόληψη και τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων συνεργασίας, ενημερώνοντας για την πρόσφατη πρωτοβουλία Κύπρου και Ιορδανίας, για τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης. Τέλος, ευχαρίστησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ανταποκρίθηκαν μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ (rescEU) για βοήθεια κατάσβεσης των πρόσφατων πυρκαγιών στην Κύπρο.

(ΜΠ/ΙΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης