Από: ΔΗΠΑ

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 18, 2023-15:37 View: 8

Η Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Κύπρο. Ωστόσο, στη χώρα μας το ποσοστό του χάσματος έχει μειωθεί σημαντικά και βρίσκεται πλέον στο 10,1%, σε σχέση με 14,1% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.

Τα στατιστικά στοιχεία μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση έως και την πλήρη εξάλειψή του φαινομένου αυτού.

Παρά τον ισχύοντα νόμο 177(Ι)/ 2002 σχετικά με την Ίση Αμοιβή για άνδρες και γυναίκες για Ίσης Αξίας Εργασία, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα για πολλές γυναίκες. Παρόλο που το Κυπριακό σύστημα σχετικά με τους όρους απασχόλησης, απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, κατά τη σύγκριση των συντάξεων, το χάσμα εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο.  

Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία ζητούμε την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την αντιμετώπιση της ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και σ’ αυτό  καλούμαστε να συνδράμουμε όλοι, Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Πολιτεία.

Στόχος μας η πλήρη και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπή εργασία για όλες τις γυναίκες και τους άντρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και των ανθρώπων με αναπηρίες, και την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Ως παράταξη, επιδιώκουμε, την ισότητα των ευκαιριών, την επιβράβευση των άξιων και την αξιοποίηση των καλύτερων.

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΠΑ