Σταύρος Κυπριανού στον Άστρα: Η Κύπρος υστερεί στην υπατολογία και τη διαχείριση ασθενών

Σταύρος Κυπριανού στον Άστρα: Η Κύπρος υστερεί στην υπατολογία και τη διαχείριση ασθενών
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 18, 2023-17:13 View: 19

Η Κύπρος υστερεί στην εξειδίκευση στον τομέα της ηπατολογίας και ειδικότερα στην μεταμοσχευτική ηπατολογία αλλά και στη διαχείριση των ασθενών, δήλωσε στον ΑΣΤΡΑ ο δημοσιογράφος Σταύρος Κυπριανού, ο οποίος πριν από δέκα χρόνια υποβλήθηκε σε επέμβαση μεταμόσχευσης. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος ανακίνησε το θέμα σε συνεργασία με τη Συμμαχία Σπάνιων παθήσεων αλλά και με την […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ