Από: SigmaLive

Προνομιακό ένταλμα από το Ανώτατο Δικαστήριο για υπό απέλαση Σύρου

Προνομιακό ένταλμα από το Ανώτατο Δικαστήριο για υπό απέλαση Σύρου
Δημοσιεύθηκε: Ιουλίου 10, 2024-20:31 View: 10

Προνομιακό ένταλμα Habeas Corpus ad Subjiciendum εξέδωσε αυτή την εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο για Σύρο ο οποίος ήταν υπό κράτηση για περίπου ένα χρόνο για να απελαθεί, μετά που εξέτισε τρία χρόνια φυλάκισης για διάφορα αδικήματα. Το Ανώτατο διέταξε επίσης όπως αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας ότι η διαδικασία για την απομάκρυνσή του δεν εξελίχθηκε κατά τρόπο που να δικαιολογείται, πλέον, η διατήρηση της κράτησής του. Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο 26χρονος αιτητής με καταγωγή από τη Συρία ζήτησε την έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus ad Subjiciendum, με το οποίο να κηρύσσεται παράνομη και/ή αντισυνταγματική η κράτηση του με σκοπό να απελαθεί από τη Δημοκρατία, η οποία άρχισε και συνεχιζόταν στη βάση σχετικών διαταγμάτων τα οποία είχαν εκδοθεί στις 9 Ιουνίου 2023. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι η δεύτερη φορά που ο αιτητής επικαλείται την εξουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου για την έκδοση τέτοιου προνομιακού εντάλματος, ενώ προηγήθηκε σχετική αίτησή του η οποία απορρίφθηκε από το Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2024. Σύμφωνα με την απόφαση, ο αιτητής, υπέβαλε αίτημα για διεθνή προστασία τον Δεκέμβριο του 2017 και του παραχωρήθηκε το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας στη Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2019. «Παρά την παραχώρηση της προστασίας που επιζητούσε, η στάση του απέναντι στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κατέδειξε η μεταγενέστερη συμπεριφορά του, δεν ήταν η αναμενόμενη», αναφέρει η απόφαση. Σημειώνει ότι τον Απρίλιο του 2023, καταδικάστηκε από Δικαστήριο της Δημοκρατίας, συνολικά, σε τρία χρόνια φυλάκισης, για αδικήματα που σχετίζονται με τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξη κατοικίας και κλοπής, μεταφορά πυροβόλου όπλου και άλλα εγκλήματα. Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του, εκδόθηκαν εναντίον του, τον Ιούνιο 2023, διατάγματα κράτησης και απέλασης, δυνάμει του άρθρου 14 του Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, προστίθεται. Ωστόσο, σημειώνεται, ενόψει του γεγονότος ότι αντιμετώπιζε ποινικές υποθέσεις για δύο άλλα αδικήματα, το σχετικό διάταγμα για απέλασή του αναστάληκε. Στις 05.10.2023, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός μηνός σε σχέση με ένα από αυτά, σημειώνεται, και, με την αποφυλάκισή του, τον Νοέμβριο του 2023, αποφασίστηκε η προώθηση της απέλασής του. Αυτός είναι ο λόγος που ο αιτητής εξακολουθεί έκτοτε να τελεί υπό κράτηση, στη βάση του εντάλματος κράτησης που εκδόθηκε ήδη από τις 9.06.2023, προς το σκοπό απέλασής του ως σχετικό διάταγμα ίδιας ημερομηνίας, αναφέρει το Δικαστήριο. Η δικηγόρος του αιτητή, δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του διατάγματος κράτησης και απέλασής του, αλλά, το παράπονο της πλευράς του, εστιαζόταν αποκλειστικά στη διάρκεια της κράτησης του αιτητή, η οποία, άρχισε και συνεχίζεται με την έκδοση των πιο πάνω διαταγμάτων κράτησης και απέλασης. Ο αιτητής επανήλθε με νέο, δεύτερο αίτημα έκδοσης προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus σε σχέση με την πιο άνω κράτησή του, προκρίνοντας το χρόνο που έχει παρέλθει τελώντας υπό κράτηση για ένα περίπου χρόνο, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει προοπτική ή χρονοδιάγραμμα για την απέλασή του. Η απόφαση αναφέρει ότι είναι γεγονός ότι η κράτηση, ως περιορισμός του δικαιώματος της ελευθερίας «το οποίο διασφαλίζεται όχι μόνο από το Σύνταγμα, (Άρθρο 11) αλλά και από την ΕΣΔΑ (Άρθρο 5), δεν μπορεί να καθίσταται αυτοσκοπός, με την επ’ αόριστο αναβολή της απέλασης». Προστίθεται ότι με δεδομένο ότι ο αιτητής αποτελεί Σύρο υπήκοο, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι λόγω της έκρυθμης κατάστασης που εξακολουθεί να επικρατεί στη συγκεκριμένη χώρα, σε συνάρτηση με διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία αλλά και ως αποτέλεσμα Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας, η απέλαση του στη συγκεκριμένη χώρα δεν είναι επί του παρόντος εφικτή. Σημειώνεται, ακόμη ότι γεγονός παραμένει πως οι όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν για ενεργοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απέλασης του αιτητή, δεν καρποφόρησαν. Η ολοκλήρωση ποινικών διαδικασιών που προηγούμενα ή στην εξέλιξη των πραγμάτων αντιμετώπιζε ο αιτητής, όπως και η έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε, αποτελούν παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, κρινόμενες ενίοτε, αρκούντως ικανές να δικαιολογήσουν την παράταση του χρόνου κράτησης προς το σκοπό απέλασης, αναφέρεται. Η απόφαση σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι από την 01.11.2023 μέχρι σήμερα, έχει παρέλθει αρκετός χρόνος (πέριξ των οχτώ μηνών) χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του ενώ η προοπτική ολοκλήρωσης της, για τους λόγους που πιο πάνω έχουν αναφερθεί και υπό τις επικρατούσες συνθήκες (νομικές και πραγματικές), φαίνεται να είναι, αν όχι αδύνατη, εξαιρετικά αμφίβολη. Υπό τις ως άνω περιστάσεις, παραμένει ορατό το ενδεχόμενο ο τελευταίος να βρίσκεται επ’ αόριστο υπό κράτηση, εν αναμονή της απέλασής του, αναφέρεται, ενώ προστίθεται ότι η συνέχιση της κράτησης του τελευταίου, κατ’ επίκληση του διατάγματος κράτησης και απέλασης του, ημερομηνίας 09.06.2023, «δεν φαίνεται να δικαιολογείται». Η διαδικασία για την απομάκρυνσή του δεν εξελίχθηκε κατά τρόπο που να δικαιολογείται, πλέον, η διατήρηση της κράτησής του, αναφέρεται στην απόφαση. «Επιβάλλεται, συνακόλουθα, η αιτούμενη παρέμβαση του Δικαστηρίου», αναφέρεται, και σημειώνεται ότι η αίτηση εγκρίνεται, εκδίδεται προνομιακό ένταλμα Habeas Corpus ad Subjiciendum και διατάσσεται όπως ο αιτητής αφεθεί ελεύθερος. Πηγή: ΚΥΠΕ

Read this on SigmaLive