Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία: Ιούλιος 2023

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία: Ιούλιος 2023
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 11, 2023-12:26 View: 103

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία: Ιούλιος 2023

Συνολική Απασχόληση: 52.524

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2023 μειώθηκε κατά 594 άτομα (-1,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.524 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 704 άτομα (-2,7%), από 25.902 σε 25.198 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.713 άτομα (9,1%) φθάνοντας τα 20.435 σε σχέση με 18.722 άτομα τον Ιούλιο του 2022.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζονται στο μόνιμο και στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -2,9% και αύξηση 11,9% αντίστοιχα). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-18,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023, οι κύριες μεταβολές αφορούν στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -3,4%) και στο έκτακτο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (αύξηση 3,2%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

% Μεταβολή

 

Ιουλ 2022

Ιουν 2023

Ιουλ 2023

 Ιουλ 23/

Ιουν23

    Ιουλ          23/22

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.414

17.558

17.592

0,2%

1,0%

Μόνιμοι

10.227

9.964

9.957

-0,1%

-2,6%

Έκτακτοι

7.187

7.594

7.635

0,5%

6,2%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.557

15.158

14.947

-1,4%

2,7%

Μόνιμοι

9.108

8.847

8.848

0,0%

-2,9%

Έκτακτοι

5.449

6.311

6.099

-3,4%

11,9%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.653

12.899

13.094

1,5%

3,5%

Μόνιμοι

6.567

6.404

6.393

-0,2%

-2,6%

Έκτακτοι

6.086

6.495

6.701

3,2%

10,1%

Σύνολο

Σύνολο

44.624

45.615

45.633

0,0%

2,3%

Μόνιμοι

25.902

25.215

25.198

-0,1%

-2,7%

Έκτακτοι

18.722

20.400

20.435

0,2%

9,1%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.494

6.809

6.891

1,2%

-18,9%

Γενικό Σύνολο

 

53.118

52.424

52.524

0,2%

-1,1%

 Μεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη Στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες, καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται: η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή Στοιχείων

Πηγή των στοιχείων για την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Τα στοιχεία αφορούν σε άτομα τα οποία πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα, ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες, ή να επικοινωνούν με την κα Μαρία Κκουσιή στο τηλέφωνο 22602235 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB. 

(ΑΦ/ΣΧ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης