Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε στο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε στο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο
Δημοσιεύθηκε: Ιουνίου 21, 2024-17:56 View: 17

Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε στο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Δαμιανός συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 στο Λουξεμβούργο.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η δέσμη αναθεώρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ. Ο Υπουργός στην παρέμβασή του υποστήριξε το νέο προτεινόμενο σύστημα μόχλευσης κινήτρων που προτείνει η Επιτροπή, ωστόσο με μέγιστη διάρκεια προστασίας τα 11 αντί τα 12 έτη. Ως προς την παροχή κινήτρων για την τοποθέτηση φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά, υποστήριξε πως αυτά πρέπει να διέπονται από νομικά δεσμευτική υποχρέωση από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να διαθέσουν το φαρμακευτικό προϊόν σε όλα τα κράτη μέλη. Στόχος η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών της ΕΕ σε όλα τα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι Υπουργοί ενέκριναν επίσης τα Συμπεράσματα Συμβουλίου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, τα οποία στοχεύουν σε «μια Ευρώπη που νοιάζεται, προετοιμάζει και προστατεύει». Ο κ. Δαμιανός, υποστηρίζοντας το κείμενο Συμπερασμάτων, τόνισε πως η υγεία θα πρέπει να διατηρηθεί υψηλά στην ατζέντα της νέας Επιτροπής. Επίσης, οι Υπουργοί Υγείας υιοθέτησαν Σύσταση Συμβουλίου για τους καρκίνους που αντιμετωπίζονται με εμβολιασμό.

Μετά από πρωτοβουλία της Ισπανίας συζητήθηκε, επίσης, η ανάληψη δράσης αναφορικά με την υγειονομική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Υπουργός τάχθηκε υπέρ μιας συντονισμένης προσπάθειας από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά στις ανάγκες που προκύπτουν για τη μεταφορά τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα στην ΕΕ για περίθαλψη στη βάση των εθνικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Κύπρου για τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω Κύπρου.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Υγείας αντάλλαξαν απόψεις στη βάση εγγράφου Λετονίας, το οποίο συνυπέγραψε και η Κύπρος, με θέμα «Έκκληση για δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των νέων από τις βλάβες που προκαλούνται από νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης» και εγγράφου Δανίας για την «Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία των παιδιών από το άμεσο μάρκετινγκ και πώληση προϊόντων καπνού και νικοτίνης, ιδίως σε ψηφιακές πλατφόρμες». Σκοπός των πιο πάνω πρωτοβουλιών είναι να ανακοπεί η ολοένα αυξανόμενη χρήση νέων προϊόντων καπνού, κυρίως από τα παιδία και τους νέους.

Σημειώνεται δε ότι η Τσεχία υποστηριζόμενη από την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία έθεσε, επίσης, το θέμα της επίπτωσης των υπερβολικών εθνικών στρατηγικών αποθήκευσης αποθεμάτων στην αλληλεγγύη εντός της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Υπουργός Υγείας, στην παρέμβαση του υποστήριξε πως για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να γίνει ορθή διαχείριση της υπερζήτησης σε υπηρεσίες, να ενισχυθεί η αποτελεσματική ρύθμιση και παρακολούθηση διαφόρων υπηρεσιών και τομέων μέσω νομοθεσίας, να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό υγείας, κυρίως νοσηλευτές, και να διασφαλιστεί η οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων.

Σημείωσε, ακόμη, πως έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για την Κύπρο,η χρήση του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Τόνισε, ακόμη, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί το μέγιστο της χρηματοδότησης για έργα στον τομέα της υγείας. Τέλος, χαιρέτισε τη δημιουργία του Health Investment Hub, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, να δοκιμάσουν επενδυτικές λύσεις και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ σε στρατηγικές επενδύσεις και ποιοτικές δαπάνες.

(ΜΠατ/ΑΦ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης