Απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά

Απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 11, 2023-14:25 View: 103

11-08-2023 15:25

Απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπιστεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα που περιέχονται σε σχετικό πίνακα εδώ.

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22608606 και 22608682.

(ΜΒ/ΣΧ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης