Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2024

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2024
Δημοσιεύθηκε: Μαΐου 17, 2024-16:16 View: 19

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2024

Ετήσια Μεταβολή -1,57%

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε στις 117,22 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,02% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 1,57%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-7,23%) ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα ορυκτά (1,02%), στα προϊόντα ορυκτών (0,63%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,23%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,93% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

  

Πίνακας

 

Κατηγορίες Προϊόντων

Δείκτης Απρίλιος 2024

(2021=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή

 (%)

Απρ 2024/

Μαρ 2024

Απρ 2024/

Απρ 2023

Ιαν-Απρ2024/

Ιαν-Απρ 2023

Ορυκτά

130,50

0,08

1,02

1,24

Αδρανή ορυκτά

125,91

0,00

1,09

1,09

Κονίες

139,39

0,00

0,88

1,48

Λίθοι

121,81

0,28

1,19

0,98

Προϊόντα ορυκτών

122,05

0,19

0,63

0,84

Προϊόντα κονιών

121,92

0,25

0,80

1,08

Κεραμικά είδη

122,50

0,00

0,06

0,05

Προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά 

119,11

0,53

0,23

-0,53

Προϊόντα από ξύλο

120,96

0,76

0,25

-0,69

Μονωτικά υλικά

114,25

0,44

-0,81

-1,12

Χημικά προϊόντα

110,53

0,00

2,11

1,56

Είδη από πλαστικό

123,19

-0,13

-0,81

-1,25

Μεταλλικά προϊόντα

107,48

-0,62

-7,23

-7,70

Προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα

104,78

-0,91

-8,94

-9,19

Προϊόντα από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα

113,61

-0,03

-3,42

-4,37

Ηλεκτρομηχανολογικά είδη

113,65

0,28

2,29

1,00

Ηλεκτρολογικό υλικό

125,47

0,58

2,62

2,22

Είδη θέρμανσης και ψύξης

101,66

0,00

3,56

-0,09

Άλλα ηλεκτρομηχανολογικά είδη

112,57

0,14

0,66

0,50

Γενικός Δείκτης

117,22

0,02

-1,57

-1,93

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών δείχνει την εξέλιξη του κόστους των υλικών που υφίσταται ο εργολάβος.

Συλλογή στοιχείων

Για τον καταρτισμό του δείκτη τιμών υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, η Στατιστική Υπηρεσία πραγματοποιεί λήψη τιμών (χωρίς τον ΦΠΑ) από δείγμα προμηθευτών και δείγμα υλικών με ημερομηνία αναφοράς τη 15η κάθε μήνα. Τα στοιχεία συλλέγονται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αποστολή τηλεομοιότυπου.

Μέθοδος υπολογισμού

Οι δείκτες τιμών έχουν ως έτος βάσης το 2021, δείχνουν δηλαδή τη μεταβολή στην τιμή ενός υλικού σε σχέση με τον μέσο όρο της τιμής που είχε κατά το 2021. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των δεικτών τιμών των δώδεκα μηνών είναι 100. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης τιμής ενός υλικού για κάποιο μήνα είναι 101,56 αυτό σημαίνει ότι η τιμή αυξήθηκε κατά 1,56% σε σχέση με τη μέση τιμή του 2021.

Για τον καταρτισμό του ολικού δείκτη τιμών υλικών, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τα διάφορα υλικά. Τα βάρη που χρησιμοποιούνται στη στάθμιση αντικατοπτρίζουν το μερίδιο του κάθε υλικού στο σύνολο των δαπανών για κατασκευαστικά υλικά και προέρχονται από την αξία των εισαγωγών και της εγχώριας παραγωγής στο έτος βάσης (2021).

Ο δείκτης που δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας αφορά το σύνολο των κατασκευαστικών έργων. Αποτελεί συνιστώσα του Δείκτη Κατασκευαστικού Κόστους, που αποστέλλεται και δημοσιοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Ο Δείκτης Κατασκευαστικού Κόστους αφορά μόνο τις νέες κατοικίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο υπόθεμα Κατασκευές, Ενημέρωση για την Αλλαγή Έτους Βάσης, CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel) ή να επικοινωνήσουν με την κυρία Εύη Καλογήρου Δημητρίου τηλεφωνικώς στο 22602168 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Τα στοιχεία για το έτος βάσης 2021=100 είναι διαθέσιμα μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

(ΑΦ/ΓΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης