Από: OmegaLive

Διαβούλευση για Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Διαβούλευση για Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Δημοσιεύθηκε: Μαΐου 17, 2024-20:24 View: 21

Ανοικτή Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο της ετοιμασίας Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σύμφωνα με...

Read this on OmegaLive