Συμφωνία Υπ. Μεταφορών με «ΚΟΙΟΣ» για πληροφοριακό συστήμα για ηλεκτροκίνηση

Συμφωνία Υπ. Μεταφορών με «ΚΟΙΟΣ» για πληροφοριακό συστήμα για ηλεκτροκίνηση
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 12, 2024-15:31 View: 17

Σε υπογραφή συμφωνίας με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε πρόσφατα το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ), με στόχο την από κοινού συνεργασία, για την ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο. Η υλοποίηση […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ