Από: OmegaLive

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες για το 2024

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες για το 2024
Δημοσιεύθηκε: Μαρτίου 04, 2024-12:53 View: 31

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει για το 2024 το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10/05/2022, για διακοπές που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024....

Read this on OmegaLive