Από: SigmaLive

Οικοδομές ως επικίνδυνες κήρυξε ο Δήμος Λευκωσίας

Οικοδομές ως επικίνδυνες κήρυξε ο Δήμος Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε: Μαρτίου 04, 2024-11:23 View: 18

Επικίνδυνες κήρυξε μια σειρά από οικοδομές ο Δήμος Λευκωσίας, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει ελέγχους σε οικοδομές, ειδικά σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και διατηρεί μητρώο επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και κατόπιν καταγγελίας δημοτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, οι οικοδομές που παρουσιάζουν προβλήματα ελέγχονται από καταρτισμένους μηχανικούς/τεχνικούς, οι οποίοι κρίνουν εάν όντως υπάρχει επικινδυνότητα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε στους κάτοικους, είτε σε διερχομένους, είτε ακόμη και σε παράνομα εισελθόντες. Τότε οι οικοδομές κηρύσσονται «επικίνδυνες» σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Μετά από έλεγχο, ο Δήμος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες: Οδός Προυσής & Θέονος γωνία 14, ενορία Αγίου Ιωάννη, Φ/Σχ.: 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 332, Οδός Πατρόκλου Κόκκινου 1, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/47W01, Τμ. 5, Tεμ. 1832, Οδός Παρθενώνος 4, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/ 460402, Τμ. 30, Τεμ. 214,  Οδός Νικοκλέους 15-17, ενορία Φανερωμένης, Φ/Σχ.: 21/ 460504, Τμ. Β, Τεμ. 153, Οδός Μυκηνών 5, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ.: 21/ 540202, Τμ. 25, Τεμ. 857, Οδός Μακεδονίας 2, ενορία Κωνσταντίνου & Ελένης, Φ/Σχ.: 21/550103, Τμ. Δ, Τεμ. 115, Οδός Λεύκωνος 26, ενορία Φανερωμένης, Φ/Σχ.: 21/460601, Τμ. Β, Τεμ. 21,  Οδός Κανάρη 25, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/ 540104, Τμ. Α, Τεμ. 147, Οδός Δήλου 4, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/ 540501, Τμ. Β, Τεμ. 481, Οδός Βουλγαροκτόνου 7, ενορία Νεμπέτ Χαμέ, Φ/Σχ.: 21/460504, Τμ. 1, Τεμ. 177, Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 7, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/460103, Τμ. 2, Τεμ. 251, Οδός Αχαιών 15, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/460403, Τμ. 4, Τεμ. 147, Οδός Άθω 12, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/ 540502, Τμ. Γ, Τεμ. 1083, Οδός Αγίων Ομολογητών 16, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540104, Τμ. 1, Τεμ. 92. Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί τους ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 22797484, -554 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση. Πηγή: ΚΥΠΕ

Read this on SigmaLive