Από: SigmaLive

Συμβουλές Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για όλους»

Συμβουλές Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για όλους»
Δημοσιεύθηκε: Μαρτίου 04, 2024-10:21 View: 23

Το σχέδιο επιδότησης φωτοβολταϊκά για όλους τέθηκε ήδη σε ισχύ και θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση του προβλήματος της εξεύρεσης του κόστους της αρχικής επένδυσης, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο οποίος δίνει κάποιες συμβουλές και επισημαίνοντας ότι η επιλογή του εγκαταστάτη δεν πρέπει να γίνει τυχαία. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, στο πλαίσιο της πληροφόρησης και της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, καλεί τους καταναλωτές όπως πριν συμβληθούν με κάποιο εγκαταστάτη να ζητήσουν και να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές πλαισίων, δηλαδή τις προδιαγραφές των πλαισίων και το χρονικό διάστημα της εγγύησης τους, για το ποσοστό και το χρονικό διάστημα της εγγυημένης απόδοσης τους και να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών. Σημειώνει ότι στην αγορά σήμερα προσφέρονται εγγυήσεις και πέραν των εφτά χρόνων Αναφορικά με τις προδιαγραφές μετατροπέων (Inverters), ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να πληροφορηθούν αν οι μετατροπείς περιλαμβάνουν βελτιστοποιητές (optimizers), -οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα σκίασης των πλαισίων-, αν παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής από απόσταση (τηλεμετρία), αν υπάρχει σύστημα αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περίπτωση κάποιου προβλήματος. Τους συστήνει, επίσης, να πληροφορηθούν αναφορικά με το χρονικό διάστημα της εγγύησης του μετατροπέα, αν υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών. «Μην αφήσετε κάτι στην τύχη. Αποφασίζετε για μια μεγάλη επένδυση με μέση διάρκεια 15 χρόνων. Στην αγορά προσφέρονται προϊόντα που μπορούν να διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. Κάνετε τη δική σας έρευνα ή ακόμα αν μπορείτε, συμβουλευτείτε κάποιο ειδικό. Η επιλογή του εγκαταστάτη δεν πρέπει να γίνει τυχαία», καταλήγει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, στην ανακοίνωση του. Πηγή: ΚΥΠΕ  

Read this on SigmaLive