Από: CyprusTimes

Επικίνδυνα κηρύχθηκαν δεκατέσσερα ακίνητα στον Δήμο Λευκωσίας