Υπ.Γεωργίας: Συνεχής παρακολούθηση και λήψη μέτρων για τη ρύπανση στην Άχνα

Υπ.Γεωργίας: Συνεχής παρακολούθηση και λήψη μέτρων για τη ρύπανση στην Άχνα
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 27, 2024-10:08 View: 22

Σε συνεχή παρακολούθηση του θέματος και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με το περιστατικό ρύπανσης στην Άχνα, προβαίνει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά τη διαπίστωση του προβλήματος έγινε άμεση αποκατάσταση της αστοχίας της δεξαμενής από τον Φορέα Εκμετάλλευσης της Κτηνοτροφικής […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ