Από: SigmaLive

Νέα εποχή για τα έξυπνα κτήρια στην Κύπρο

Νέα εποχή για τα έξυπνα κτήρια στην Κύπρο
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 27, 2024-11:25 View: 28

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημέρωσε την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεσή του να διερευνήσει την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της ευφυούς ετοιμότητας των κτηρίων (Smart Readiness Indicator) στην Κύπρο. Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτηρίων, αποτελεί σύστημα αξιολόγησης της ευφυίας των κτηρίων, και θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, μέσω της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Η Κύπρος γίνεται η ένατη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκδηλώνει την πρόθεση της να διερευνήσει την υιοθέτηση αυτού του συστήματος, μέσα από την υλοποίηση σχετικής μελέτης. Η μελέτη αυτή θα υλοποιηθεί από ομάδα τεχνικών συμβούλων η οποία αποτελείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, την Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Frederick και τις εταιρείες τεχνολογίας Euphyia Tech Ltd και CyRIC Ltd. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, η διάρκεια της οποίας θα είναι εννέα μήνες, θα καθοριστούν τα μέσα επίπεδα ευφυίας των κτηρίων στην Κύπρο, καθώς και η προτεινόμενη κατηγοριοποίησή τους σε δείκτες ευφυίας, ανάλογα με τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου με τα οποία είναι εξοπλισμένα. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την προώθηση και καθιέρωση των έξυπνων κτηρίων και των έξυπνων πόλεων στην Κύπρο, ενισχύοντας τις συνθήκες για ένα αειφόρο και ενεργειακά αποδοτικό δομημένο περιβάλλον.

Read this on SigmaLive