Η πρωτοβουλία Νικόλα για το Κυπριακό και οι αντιδράσεις ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

Η πρωτοβουλία Νικόλα για το Κυπριακό και οι αντιδράσεις ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 27, 2024-09:40 View: 20

Το Κυπριακό ήταν το θέμα της συζή­τησης σε συνάντηση του προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου και του προ­έδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νι­κόλα Παπαδόπουλου. Η συνάντηση έγινε ύστερα από την αναγγελία του πρόεδρου του ΔΗΚΟ, το Σάββατο, ότι το ΔΗΚΟ αναλαμβάνει πρωτοβουλία ανάμεσα στα συνεργαζόμενα κόμματα ενόψει εξελίξε­ων στο Κυπριακό. Ν. Παπαδόπουλος και Μ. Σιζόπουλος δήλωσαν […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ