Από: CyprusTimes

Απογοήτευση ΕΚΥΣΥ για μη συμπερίληψη συνταξιούχων στο πακέτο μέτρων στήριξης