Από: CyprusTimes

Επαναβεβαίωσαν συναντίληψη για μεταρρύθμιση ΤΑ ο ΥΠΕΣ με ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ