Από: SigmaLive

Εφαρμογή μεταρρύθμισης ΤΑ συζήτησε ο ΥΠΕΣ με ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Εφαρμογή μεταρρύθμισης ΤΑ συζήτησε ο ΥΠΕΣ με ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 22, 2024-18:10 View: 21

Θέματα που αφορούν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου με τους Γενικούς Γραμματείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, στη συνάντηση, συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα προσωπικού των Δήμων, των Κοινοτήτων και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης με τον Υπουργό Εσωτερικών να ενημερώνει για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ετοιμασία πρότυπων οργανογραμμάτων και σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συνομολόγηση ενιαίων συλλογικών συμβάσεων, τον καταρτισμό ομοιόμορφου κειμένου κανονισμών για τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων, κ.ά.. Υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωποι των συντεχνιών επαναβεβαίωσαν τη συναντίληψη που υπάρχει και συμφώνησαν όπως συνεχιστεί σε τακτική βάση η αλληλοενημέρωση, έτσι ώστε τα όποια ζητήματα προκύπτουν να επιλύονται έγκαιρα, με απώτερο στόχο την επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση. Πηγή: ΚΥΠΕ 

Read this on SigmaLive