Από: SigmaLive

Η Επίτροπος Διοικήσεως συμμετέχει σε διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες

Η Επίτροπος Διοικήσεως συμμετέχει σε διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 22, 2024-16:29 View: 17

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Λειτουργός του Γραφείου της και η external expert και Ακαδημαϊκός κ. Κατερίνα Καλαϊτζάκη, συμμετέχουν σε διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες που διοργανώνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της EU Fundamental Rights Agency (FRA)με θέμα «Ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Ισχυρές και Αποτελεσματικές Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ΕΕ», στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του περιφερειακού Έργου που χρηματοδοτείται από τα ταμεία EEA and Norway Grants Κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα του συνεδρίου, η κ. Λοττίδη συμμετείχε με παρουσίαση στο πάνελ με θέμα «Ο ρόλος των Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προώθηση της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ». Ακολούθως η κ. Καλαϊτζάκη προέβη σε παρουσίαση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους και δικαστές,   στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του περιφερειακού Έργου που χρηματοδοτείται από τα ταμεία EEA and Norway Grants, και στοχεύει στη στήριξη Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον έλεγχο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και των σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα πτυχών του κράτους δικαίου.

Read this on SigmaLive