Από: CyprusTimes

Από τις χώρες της ΕΕ με τα περισσότερα ραδιόφωνα κατ’ αναλογία πληθυσμού η Κύπρος