Από: CyprusTimes

Πρόταση για δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου Δημοτών για Δια Βίου Μάθηση παρουσίασε ο Τορναρίτης