Από: ΡΙΚ

Αιτήσεις για δήλωση ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού

Αιτήσεις για δήλωση ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 08, 2023-16:35 View: 115

Αιτήσεις για δήλωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού θα δέχεται από σήμερα το Τμήμα Γεωργίας.

Τα έντυπα δήλωσης ζημιάς είναι διαθέσιμα στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.

Οι πληγέντες κλούνται να υποβάλουν το έντυπο μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας:

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, από τις 9 Αυγούστου 2023, γίνονται δεκτές αιτήσεις Δηλώσεων Ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που έπληξε τις Κοινότητες Παραμύθας, Λιμνάτη, Κορφής, Απεσιάς, Γεράσας, Αψιού και Φασούλας. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς είναι διαθέσιμα στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού και στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί, καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 25306638 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected]. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων και τα στοιχεία της καλλιέργειας ή/ και των υποστατικών που έχουν πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2023, εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών, Βεβαίωση επαγγελματία γεωργού, εγγραφή στο Μητρώο Κτηνοτρόφων, Άδεια Οικοδομής, Πολεοδομική Άδεια, αντίστοιχα, όπου εφαρμόζονται.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού στα τηλέφωνα 25803927, 25803912 και 25803933.

ΑΚ

Adblock test (Why?)

Read this on ΡΙΚ