Από: OmegaLive

Προσοχή! Αυτά τα επικίνδυνα παιδικά ρούχα και παιχνίδια αποσύρονται από την αγορά (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Προσοχή! Αυτά τα επικίνδυνα παιδικά ρούχα και παιχνίδια αποσύρονται από την αγορά (ΕΙΚΟΝΕΣ)
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 12, 2024-13:57 View: 15

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα...

Read this on OmegaLive