Από: SigmaLive

Πρόσκληση ΙδΕΚ για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Ισραήλ

Πρόσκληση ΙδΕΚ για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Ισραήλ
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 12, 2024-13:43 View: 19

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί οργανισμούς έρευνας και πανεπιστήμια, για συμμετοχή σε πρόγραμμα για υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων μεταξύ φορέων της Κύπρου και του Ισραήλ, σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα των δυο χωρών. Σε ανακοίνωση, το ΙδΕΚ αναφέρει ότι ενώνει δυνάμεις με το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ (MOST) και προκηρύσσει κοινή πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό €1.800.000 (€900.000 για κάθε χώρα), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες». Όπως αναφέρεται, η Κύπρος και το Ισραήλ προχωρούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και των διακρατικών τους σχέσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος του προγράμματος, «η εντατικοποίηση των συνεργειών μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ». «Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων (TRL 2-4) μεταξύ φορέων της Κύπρου και του Ισραήλ, σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα των δυο χωρών», σημειώνεται. Οι ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις, αφορούν προτάσεις για Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα (απαλλαγή των πλοίων από τις ανθρακούχες εκπομπές), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης για την παραγωγή και διανομή ενέργειας, ενεργειακή απόδοση σε αστικά περιβάλλοντα), και Υγεία (κλινική και γενετική διερεύνηση και θεραπεία ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της μοριακής και ιατρικής γενετικής (Ιατρική Μεταφραστική Έρευνα) – διάγνωση, πρόληψη, παράγοντες κινδύνου, θεραπεία και εξατομικευμένη ιατρική). Επίσης, στην ενότητα Περιβάλλον (προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας). Ανάδοχοι Φορείς, αναφέρεται, είναι οργανισμοί έρευνας και πανεπιστήμια από την Κύπρο και το Ισραήλ, ενώ επιτρέπονται δίκτυα συνεργασίας σε κάθε χώρα. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο ανέρχεται στις €200.000 συνολικά (€100.000 για κάθε εθνικό δίκτυο). Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η Απριλίου 2024 και ώρα 13:00. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000. Πηγή: ΚΥΠΕ 

Read this on SigmaLive