Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη με πάνω από 396 εκατ. Ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη με πάνω από 396 εκατ. Ευρώ
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 08, 2023-14:59 View: 52

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε μέσα στον Νοέμβριο 171 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – Πρόγραμμα LIFE. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στη χρηματοδότηση αυτή θα κινητοποιηθούν συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ