Από: CyprusTimes

Οι συντεχνίες ΑΗΚ έλαβαν εξουσιοδότηση από μέλη τους για πιθανές κινητοποιήσεις

Οι συντεχνίες ΑΗΚ έλαβαν εξουσιοδότηση από μέλη τους για πιθανές κινητοποιήσεις
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 08, 2023-13:04 View: 41

«Αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό κι αν δεν έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που θα κρίνουμε ότι εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού και των εργαζομένων»

Read this on CyprusTimes