Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής GITEX GLOBAL 2024

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής GITEX GLOBAL 2024
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 08, 2023-11:59 View: 52

08-12-2023 11:59

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής GITEX GLOBAL 2024

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συμμετάσχει, για 3η συνεχόμενη χρονιά, στη διεθνή έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX GLOBAL» που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τις 14 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2024.

Η συμμετοχή του ΥΕΕΒ στην έκθεση αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην προβολή του τομέα της τεχνολογίας και πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση των εξαγωγών τόσο σε υφιστάμενες όσο και νέες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΥΕΕΒ προκηρύσσει το «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις Υπηρεσιών στο εξωτερικό, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο».

Οι συμμετέχοντες στο κρατικό περίπτερο θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να προβάλουν τις τεχνολογίες τους και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας που προσφέρονται τόσο με επιχειρήσεις-εκθέτες όσο και με επαγγελματίες επισκέπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των διοργανωτών.

Όνομα Διοργάνωσης

Ημερομηνία Διοργάνωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ “GITEX GLOBAL”

14 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2024

Η Αίτηση Συμμετοχής και ο Ενημερωτικός Οδηγός παρατίθενται εδώ. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυμεταφορέα μέχρι τις 10/01/2024.

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τις 10/01/2024 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη της πιο κάτω Έκθεσης δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη συμμετοχής ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων στην υπό αναφορά Έκθεση ή/και μη έγκρισης του προϋπολογισμού.

(ΕΑθ/ΑΣΠ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης